< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=454075057068581&ev=PageView&noscript=1" />
Tất cả danh mục
Liên hệ
Địa Chỉ:

Số 1288, Đường ZhenNan, Quận Phổ Đà, Thượng Hải, Trung Quốc

Email : Ms.Tina Gu

[email được bảo vệ]

Điện thoại

+ 86 21 62507355

Fax

+ 86-21-62168848

Hãy liên lạc

Danh mục nóng